Danmârzo kent twee soorten ‘donateurschap’. Eén daarvan is de Beste Maot. Deze Maot komt voort uit de oorspronkelijke ‘Club van 100’. Beste Maot van Danmârzo wordt u voor €45,- per jaar. U ontvangt dan de hieronder afgebeelde broche.Elk kalenderjaar dat u Beste Maot blijft, ontvangt u een plaatje met daarop het jaartal. Zo kunt u op passende wijze bijhouden en uitdragen hoe lang u al Beste Maot van Danmârzo bent.

Daarnaast ontvangen Beste Maoten elk kwartaal de DMZ Nieuwsbrief, met daarin het laatste nieuws over de club, maar ook verslagen van optredens, interviews met betrokkenen en allerlei wetenswaardigheden omtrent Danmârzo. Ook blijven zij up-to-date wat betreft onze optredens en ontvangen zij een eindejaars- en zomerpresentje en iets op hun verjaardag.

Naast de Beste Maot is er ook de Goeie Maot.

Goeie Maot wordt u voor €22,- per kalenderjaar. U ontvangt dan de op de foto afgebeelde speld.

Heeft u interesse in het worden van onze Goeie of Beste Maot? Neem dan contact op met Marc van Santvoort marc@danmarzo.nl